" Φτάσε εκεί που δεν μπορείς..."

                          Νίκος Καζαντζάκης


 

  • Instagram
Flag GR.png

   Η ιδέα...

 

    "Η αφορμή ήταν...το ταξίδι. Το ταξίδι σαν πρόκληση, για την εξερεύνηση του άγνωστου και την ανακάλυψη νέων γνώσεων και εμπειριών. Αμέσως μετά, η ανάγκη για μοίρασμα όλων αυτών, που ανακαλύπτεις και καταγράφεις με τον φωτογραφικό φακό. Η επιθυμία να διαδόσεις την γνώση  για την ξεχασμένη ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου σου, αλλά και την σημασία της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Όσο πιο δυνατή είναι η γνώση, τόσο πιο κοντά θα βρισκόμαστε, στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου."

                                           

Μιχάλης Μαγνήσαλης

  • Grey Facebook Icon
  • Grey YouTube Icon
  • Grey Instagram Icon

  The idea...

 

    "The reason was the...journey. The journey as a challenge, to explore the unknown and  to discover new knowledge and experience. Right next, comes the need for sharing everything  that you discover and record with the camera. The desire to spread the knowledge about the forgotten history and cultural heritage of your country, as well as the importance of protecting nature. The more we know, the more closer we are, to the creation of a better world".  

       

                                               Michalis Magnisalis